Hipnoterapia Transpersonalna

Jaka jest różnica pomiędzy tradycyjną hipnoterapią a hipnoterapią transpersonalną/duchową?

Moje podejście do hipnoterapii i tym samym praca terapeutyczna z klientami odbiega w znacznym stopniu od tradycyjnego – mentalnego nurtu hipnozy, opartego na pracy z podświadomością.  W swojej praktyce odwołuję się do najpotężniejszego aspektu naszej istoty – Wyższego Ja/Duszy, wierząc, że jest to najwspanialszy przewodnik, jakiego posiadamy, z którym droga do obranego celu jest szybka i skuteczna. Nazywam to hipnoterapią duchową lub transpersonalną.

 

Hipnoterapia transpersonalna jest podejściem holistycznym, które bierze pod uwagę całość systemu energetycznego człowieka, zakładając że jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem i umysłem. Z tym przekonaniem wykracza poza fizyczność i poziom mentalny jednostki, aby szerzej eksplorować możliwości, które drzemią w każdym z nas. W rezultacie wszystko co oferuje nurt tradycyjny zostaje pogłębione i wzbogacone o duchowy poziom istnienia. To prowadzi do szybszej transformacji, wzrostu świadomości oraz lepszej manifestacji indywidualnych potrzeb i pragnień. Wprowadzając duchowość do tradycyjnej hipnoterapii, uzdrawianie czy jakakolwiek zmiana na lepsze przychodzi szybciej i łatwiej.

 

Hipnoterapia transpersonalna to praca na poziomie duchowym, która wydobywa wrodzone zasoby każdego człowieka oraz jego możliwości samouzdrawiania. Przebieg sesji terapeutycznej jest determinowany przez wewnętrzną mądrość klienta (Wyższe Ja) – najbardziej świadomą część, która patrzy na jego problem z wyższej perspektywy. Znając odległe przyczyny powstania problemu oraz jego konsekwencje może zaproponować najkrótszą drogę do jego uzdrowienia. Wszelkie zmiany są zapisywane w podświadomości, której opór i nieelastyczność są tutaj łatwiejsze do przełamania niż w nurcie tradycyjnym,

 

Aby skorzystać z potęgi tego podejścia nie jest konieczny określony światopogląd religijny czy wiedza z zakresu duchowości. Niezbędna jest jednak otwartość na informacje i zjawiska wykraczające poza logikę i racjonalność oraz gotowość na szerszą eksplorację swojej istoty.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I OBSZARY EKSPLOROWANE W TYM PODEJŚCIU

 

  • Jesteśmy istotami duchowymi, które mają ludzkie doświadczenia.
  • Istnieje połączenie pomiędzy ciałem, umysłem i duszą.
  • Wyższe Ja, czyli duchowa świadomość, stanowi najmądrzejszą część naszej istoty, która determinuje przebieg sesji terapeutycznej.
  • Wyższe Ja jest najdoskonalszym przewodnikiem, który prowadzi nas przez doświadczenia życiowe, oferując nam nieustanie nowe wglądy i zrozumienie.
  • Komunikacja z Wyższym Ja daje nam dostęp do informacji, które przekraczają granice ciała i ego, są poza zasięgiem 5 zmysłów i 3-wymiarowej rzeczywistości.
  • Paliwem każdego procesu hipnoterapeutycznego jest bezwarunkowa miłość i akceptacja.
  • Każdy z nas u źródła jest czystym duchem, który może doświadczać wszystkiego, czego pragnie.
  • Uzdrawianie jest to proces oczyszczania siebie, poprzez który wracamy do stanu doskonałości, do świętego, nieskazitelnego stanu istnienia – swojego prawdziwego Ja.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.